જરુરત

મારી અંદરનાં અંતરનાં અંધારાને તારા પ્રેમનાં પ્રકાશથી પ્રજવાળવાં માટે મારે તારી જરુર છે. છાતીમાં સરકતા સુક્કા લોહીને શરબત બનાવીને સરકાવવાં માટે મારે તારી જરુર છે. બેશુમાર મહોબ્બતમાં પાગલપનની હદો વટાવવાં મારે તારી જરુર છે. લાગણીઓનાં બે-લગામ અશ્વોને સામ-દામ-દંડ-ભેદથી લગામ આપવા માટે તારી જરુર છે. આ બધુ ના કહું કે ના લખું તો પણ માત્ર જીવવા માટે પણ મારે તારી જરુર છે.

જો

કબૂલ તો તારે પણ કરવું પડશે કે…

दिवाना मुज सा नही इस अंबर के नीचे.

Advertisements